• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Trainingen voor de kinderopvang


 • Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

  Wilt u als pedagogisch medewerker een sterke basis ontwikkelen voor de kinderen in de voorschoolse periode? U leert door interactie en spel de ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen en te stimuleren.


 • Implementeren en inspireren

  Wilt u uw implementatiekennis en –vaardigheden vergroten? Wilt u geïnspireerd raken om met veranderingen in de jeugdsector concreet aan het werk te gaan? Dan is deze workshop iets voor u en uw collega’s.


 • In 5 stappen naar kwaliteit in opvang en onderwijs jonge kind

  Leer in deze training of masterclass hoe het Europees Kader voor Kwaliteit (EQF) waardevol kan zijn voor bestuurlijke organen in de sector opvang en onderwijs.


 • Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang - 5-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop in kinderdagverblijven - 10-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in het kinderdagverblijf. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop KIT-training - 6-daagse training

  U staat op de groep samen met een collega die al opgeleid is in Kaleidoscoop? Volg dan onze Kaleidoscoop Implementatie Training (KIT). In deze  training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en toepassen in de praktijk. U ontvangt het KIT-certificaat en bent bevoegd voor het werken in vve-groepen. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop voor- en vroegschoolse educatie - 12-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Werkt u in de kinderopvang, voorschool of basisonderwijs, maar bent nog niet opgeleid voor vve? Met deze training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en uitvoeren in de praktijk.


 • Knap lastig!

  Wilt u kinderen in de buitenschoolse opvang (bso) een veilige en uitdagende omgeving bieden? Ook de kinderen die als lastig worden ervaren? In deze training leert u om te gaan met kinderen met probleemgedrag.


 • Knap lastig! - voor trainers

  Wilt u de Knap lastig!-training geven aan pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang (bso)? In deze train-de-trainers leert u de achtergronden en uitgangspunten van de training kennen en toe te passen.


 • Oog voor interactie: train-de-trainer voor licentiehouders

  Betere taal- en ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang door de training Oog voor interactie, wilt u daar ook aan bijdragen? Deze train-de-trainer is bedoeld voor professionals die, als zelfstandige of in dienstverband, de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers zelfstandig willen uitvoeren.


 • Oog voor interactie: train-de-trainer voor stafmedewerkers

  Wilt u bijdragen aan verdere professionalisering van de kinderopvang? Deze train-de trainer is voor stafmedewerkers binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie, die de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers zelfstandig willen uitvoeren.


 • Oog voor interactie: voor pedagogisch medewerkers

  U werkt in de kinderopvang. Dan weet u dat interactie met kinderen erg belangrijk is voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Met de training Oog voor interactie leert u als pedagogisch medewerker op een goede manier contact maken en de interactie met kinderen verder te verbeteren.


 • VVE Thuis

  Wilt u de ouderbijeenkomsten van VVE Thuis gaan uitvoeren? Dan is deze training vereist. VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen tussen 3 en 6 jaar vergroten.


 • Werken aan een positieve groep

  Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een positieve groep. Dat is de kracht van kinderopvang. Bent u op zoek naar kennis, inzicht en reflectie om een positieve groepsdynamiek te creëren in de kinderopvang?


 • Werken met baby's

  Wilt u de Werken met baby’s-training geven aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang? U maakt in deze training kennis met interactievaardigheden specifiek voor de babyopvang.


 • Werken met baby's - voor beroepskrachten

  Bent u pedagogisch medewerker en wilt u de kwaliteit van babyopvang verbeteren? U leert volgens het principe van 'ervarend leren'. Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby's.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.