Producten en diensten

Trainingen voor de jeugdhulp


 • Aan de slag met een richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming

  Wilt u gaan werken met een richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming? Tijdens deze workshop maakt u op een interactieve manier kennis met een inhoudelijke richtlijn naar keuze.


 • Ouderschap Blijft

  Ouderschap Blijft is een methodiek waarin ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding centraal staan. U leert tijdens deze training motiverende en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden toepassen om ouders en kinderen bij een conflictscheiding te ondersteunen.


 • Problemen van kinderen en ouders indelen (CAP-J)

  Wilt u leren hoe u problemen van kinderen, jongeren en ouders in kunt delen? In deze training maakt u kennis met het Classificatiesysteem Aard Problematiek – Jeugd (CAP-J).


 • Problemen van kinderen en ouders indelen (CAP-J) en ernsttaxatie (STEP)

  Wilt u leren hoe u problemen van kinderen, jongeren en ouders in kunt delen en taxeren? In deze training maakt u kennis met het Classificatiesysteem Aard Problematiek – Jeugd (CAP-J) en het Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP).


 • Reflecteren met je team! Train-de-trainer dag

  Wil jij leren wat werkt bij reflectie? Je reflectievaardigheden en die van collega's vergroten? Vraag je je af hoe je je team meekrijgt? Wij laten zien dat reflecteren op wat je doet gevarieerd, eenvoudig en leuk kan zijn.


 • ReflectieLab

  Bent u professional in het sociaal domein en wilt u leren reflecteren om u blijvend te ontwikkelen? Doe dan mee aan het ReflectieLab.


 • Vind de weg door het woud aan richtlijnen

  Wilt u verschillende richtlijnen naast elkaar toepassen in de dagelijkse praktijk? Tijdens deze workshop gaat u hiermee aan de slag aan de hand van een casus.


 • Zicht op veiligheid

  Wilt u beleid rond de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen uw organisatie vormgeven? Deze training biedt u een gestructureerde werkwijze om de veiligheid van cliënten in de jeugdzorg te waarborgen in beleid en praktijk.


 • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK

  Zoekt u extra houvast bij het inschatten van de veiligheid van kinderen in het gezin? Deze training helpt u bij het leren maken van veiligheids- en risicotaxaties.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies