Trainingen

ReflectieLab

Foto Claudia  Versteeg
Incompany-training

Wil jij leren wat werkt bij reflectie? Je reflectievaardigheden vergroten? Wij laten zien dat reflecteren op wat je doet gevarieerd, eenvoudig en leuk kan zijn.


Duur:

Minimaal één uur. Het ReflectieLab kan als:

  • inleiding
  • workshop
  • training van minimaal twee dagdelen
  • als leertraject aangevuld met opdrachten in een online leeromgeving
Kosten:

Op verzoek sturen wij u een offerte op maat.

Kwalificatie:

U ontvangt een bewijs van deelname. De training en het leertraject zijn geaccrediteerd door het SKJ in de categorie Opleidingstraject voor de kamer Jeugdzorgwerkers. 


Deelnemers over de training

  • lekker actief en goede snelheid in het programma
  • goede dynamiek in de verschillende oefeningen
  • het leverde me veel eye-openers op
  • het heeft me inspiratie gegeven
  • ik kan het morgen toepassen in mijn werk.

Het is al langer bekend: reflectie op het werk levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de hulp aan jeugdigen en gezinnen. Als professional in het sociaal domein ben je continu jezelf aan het ontwikkelen. Reflectie op je eigen functioneren is een belangrijk instrument om te blijven leren, je handelen te verbeteren en je werkervaring te verdiepen. Door te reflecteren werkt de professional continu aan verbetering van het eigen functioneren en de aansluiting op kinderen, ouders en collega's.

Doelgroep

Professionals die werkzaam zijn in jeugddomein of sociaal domein.

Doel

Het doel is de kennis over reflecteren te vergroten en de deelnemers handvatten en tools aan te reiken om te reflecteren met collega’s en binnen de teams, op een manier die past bij de praktijk.

Inhoud

Het aanbod van het ReflectieLab wordt op maat gemaakt op basis van de geïnventariseerde (leer)wensen en in afstemming met de opdrachtgever en de deelnemers.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies