• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Knap lastig!

Foto Liesbeth Zaaijer-Duijvelshoff
Incompany-training

Wilt u alle kinderen in de bso een veilige en uitdagende omgeving bieden? Ook de kinderen die als lastig worden ervaren? In deze training leert u om te gaan met kinderen met probleemgedrag en kinderen met 'gewoon lastig gedrag'.


Data:

In overleg

Duur:

Zes bijeenkomsten van drie uur
Studiebelasting: 30 uur

Kosten:

€ 5.400. Het Nederlands Jeugdinstituut levert de trainer en het trainingsmateriaal. De opdrachtgever zorgt voor de zaalruimte, de catering en de eventueel benodigde apparatuur.

Groepsgrootte:

Maximaal 16 deelnemers

Kwalificatie:

U ontvangt een bewijs van deelname.


Deelnemers over de training:

 • Het niveau van de cursus is goed, met een duidelijke uitleg en herkenbaar op de werkvloer.
 • Leuke actieve werkvormen, prettig om naar te luisteren en mee te doen.
 • Ik heb veel ervaringen uitgewisseld.
 • Het is een perfecte combinatie van leesstof, pauze en opdrachten.
 • Ik heb veel nieuwe 'tips' en 'tops' om mee aan de slag te gaan gekregen.
 • Er is genoeg tijd tussen de bijeenkomsten, zodat je de tijd hebt om het in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor professionals die werken in de buitenschoolse opvang (bso). Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches en leidinggevenden in de bso
 • minimaal mbo-niveau 3.

Doel

Pedagogisch medewerkers leren kinderen in de bso een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook voor die kinderen die als lastig worden ervaren.

Resultaat

U kunt ondersteuning bieden aan kinderen met probleemgedrag en aan kinderen met 'gewoon lastig gedrag' in een veilig klimaat van de bso.

Inhoud

In de training 'Knap lastig!' leert u alle kinderen in de bso een veilige en uitdagende omgeving te bieden, dus ook kinderen die als lastig worden ervaren. Kinderen met een gedragsprobleem kunnen zich ook probleemloos vermaken op de bso. Een passend aanbod voor kinderen met een gedragsprobleem vraagt altijd om extra aandacht en inspanning.

De training geeft een aanzet tot een veranderingsproces op de bso. De training bestaat uit zes bijeenkomsten:

 1. wat is 'knap lastig'?
 2. interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen
 3. omgang in de groep en conflicthantering
 4. spelmateriaal en inrichting van de groepsruimtes
 5. dagplanning en activiteitenaanbod
 6. samenwerken, uitwisselen en afstemmen met ouders.

Voorwaarden kwalificatie

De voorwaarden voor ontvangst van een bewijs van deelname zijn:

 • een aanwezigheidsplicht van minstens tachtig procent 
 • actieve deelname aan de bijeenkomsten
 • goed uitvoeren van de huiswerkopdrachten.

Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.