• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

In 5 stappen naar kwaliteit in opvang en onderwijs jonge kind

Foto Josette Hoex
Open inschrijving

Het Europees Kader voor Kwaliteit (EQF) is waardevol voor de sector opvang en onderwijs. Het levert wetenschappelijke input voor gedachtenvorming en beleidsontwikkeling. Deze training is ontwikkeld om het EQF aan te laten sluiten op de werkvloer. De training betrekt alle gremia (bestuurlijke organen) in de organisatie bij de vraag: waar staan wij voor? Naast de training is er ook een masterclass voor een introductie op de vijf thema’s.


Data:

Training
7 en 26 september 2018 van 09:00 – 17:00 uur / 7 november 2018 van 09:00 – 12:30 uur 

Duur:
 • Training 2,5 dag
 • Masterclass 4 uur.
Locatie:

Utrecht

Kosten:
 • Training € 565 per persoon, inclusief BTW
 • Masterclass € 125 per persoon, inclusief  BTW.
Groepsgrootte:

Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers
Bij incompany training aantal deelnemers in overleg.

Interesse?

Mail of bel naar Ana del Barrio Saiz: mail@anadelbarrio.nl (071 - 57 64091)


Doelgroep

De training is bedoeld voor:

 • stafpedagogen
 • midden- en locatiemanagement
 • kwaliteits- en beleidsadviseurs van voorzieningen voor het jonge kind
 • docenten van beroepsopleidingen.

De masterclass is bedoeld voor:

 • staf en management
 • landelijk- en lokale beleidsmakers en beslissers
 • vertegenwoordigers van koepels en branches
 • projectleiders van innovatieve kwaliteitsprojecten.

Resultaat

Deelnemers hebben handvatten voor het (her)beoordelen van hun pedagogische beleidskeuzen en krijgen concrete opties voor het verbeteren van hun structurele- en proceskwaliteit.

Inhoud

Voor uitwerking op de werkvloer hanteert de training een integrale en bottom-up benadering, zodat draagvlak, betrokkenheid en eigenaarschap bij professionals en ouders wordt versterkt. Met behulp van informatie en werkvormen worden de volgende vijf thema’s geanalyseerd:

 • toegankelijkheid
 • personeel 
 • curriculum
 • evaluatie en monitoring
 • beleid en financiering.

Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over en versterken hun inzicht ten aanzien van visie op kwaliteit en de waarde van opvang en onderwijs voor kinderen en families. Hoe denken wij hierover? Wat is hiervan te zien in ons beleid?

Zo dienen de bijeenkomsten als reflectie en inspiratiebron voor kwaliteitsvernieuwing. In de training wordt gewerkt met relevante Nederlandse bronnen. Ook werken we met de High Five Quality Scan (zie de vermelding in: BKK-menukaart Evaluatieinstrumenten, 2017). De ingevulde scan geeft inzicht op welke thema's acties moeten worden ondernomen én naar wie: kinderen, ouders (familie), professionals, organisatie, externe partners, overheid. 

Training en Masterclass zijn ontwikkeld door VBJK en Bureau MUTANT, met experts van Nederlands Jeugdinstituut/NJi, VCOK, Ana del Barrio Training & Consulting, Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra en adviesbureau ZAAK!, gesteund vanuit ISSA (International Step by Step Association).

Lees meer over kwaliteit in de kinderopvang in EQF: vijf pijlers voor kwaliteit.

Trainer

Ana del Barrio Training & Consulting.
www.anadelbarrio.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.