• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kaleidoscoop

Randvoorwaarden succesvolle invoering Kaleidoscoop

Voor een succesvolle invoering van Kaleidoscoop op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen gelden voor de VVE-trainingen de volgende voorwaarden:

  • Deelnemers onderschrijven de uitgangspunten van Kaleidoscoop.
  • Er is een samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool of tussen kinderdagverblijf en basisschool.
  • Peuters nemen gedurende minimaal vier dagdelen deel aan de Kaleidoscoopgroep.
  • Er werkt een tweede leidster, pedagogisch medewerker of leerkracht (of onderwijsassistent) op de groep gedurende minimaal drie dagdelen.
  • De peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters op twee leidsters/pedagogisch medewerkers. De kleutergroep bestaat uit maximaal 25 kleuters op twee leerkrachten (of een leerkracht en een onderwijsassistent).
  • Leidsters, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten volgen de VVE-training Kaleidoscoop (12 dagen verspreid over twee jaar) en voeren de praktijkopdrachten uit. Deelnemers moeten minimaal een op het werk toegesneden mbo- of hbo-opleiding hebben.
  • Leidsters, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten nemen deel aan de (individuele) begeleiding op locatie, uitgevoerd door de Kaleidoscoop-trainer. Observaties in de groepen en feedbackgesprekken zijn onderdeel van het trainingsprogramma.
  • Het is aan te bevelen om een lokale Kaleidoscoop-coördinator aan te stellen. Deze bewaakt de voorwaarden, regelt praktische zaken en is intermediair tussen deelnemers en trainer.
  • De training en begeleiding wordt uitgevoerd door een gecertificeerde HighScope-Kaleidoscoop-trainer, die vanuit het Nederlands Jeugdinstituut werkt of vanuit een andere organisatie met een sublicentie Kaleidoscoop.

Randvoorwaarden invoering op kinderdagverblijven

Voor kinderdagverblijven die Kaleidoscoop willen invoeren voor het versterken van de pedagogisch-didactische kwaliteit op de groep/in de organisatie, gelden ook bepaalde randvoorwaarden. Zo moet de ruimte geschikt (te maken) zijn voor het werken met Kaleidoscoop. Ook moet er sprake zijn van een vaste dubbele bezetting gedurende minimaal vier dagdelen en dienen pedagogisch medewerkers in het bezit te zijn van een op opvoeding/onderwijs gericht mbo-diploma.

 

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.