• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Pas verschenen

omslag Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Hoe ver zijn gemeenten het realiseren van een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld?

Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

Deze onderzoeksrapportage beschrijft hoe gemeenten Wmo-voorzieningen en jeugdhulp inkopen; een bijbehorende factsheet geeft een overzicht van het inkoopproces.

omslag Pleegzorg na 18 jaar

Pleegzorg na 18 jaar

Deze factsheet bevat achtergrondinformatie en tips die gemeenten helpen de verlenging van pleegzorg tot 21 jaar in praktijk te brengen.

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Een introductie voor nieuwe raadsleden en wethouders in de jeugdsector, de Jeugdwet, rol van de gemeenten en financiering van de jeugdhulp.

omslag Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap

Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap

Gemeente Leiden en De Ronde Venen helpen ouders eerst om problemen zelf op te lossen. 

omslag Gespreksmap

Gespreksmap

Gespreksmap bij het organiseren van zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen.

omslag Dit ben ik. Portretten van thuiszitters

Dit ben ik. Portretten van thuiszitters

Magazine met portretten van tien voormalige thuiszitters.

Evaluatie Erkenning van Interventies

Verslag van de evaluatie van het gezamenlijke erkenningstraject voor verschillende databanken met effectieve interventies in het sociale domein.

omslag Eindnotitie verkenning mogelijkheden effectonderzoek naar de behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Eindnotitie verkenning mogelijkheden effectonderzoek naar de behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Welke mogelijkheden zijn er om effectonderzoek te doen naar behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel?

omslag Effectiviteit van jongerenwerk in Nederland en Europa

Effectiviteit van jongerenwerk in Nederland en Europa

In Nederland en in Europa is een aantal kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van jongerenwerk te bevorderen en onderzoeken naar de effectiviteit.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.