• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Pas verschenen

omslag Mediawijsheid bij kinderen met een lvb

Mediawijsheid bij kinderen met een lvb

Dit rapport geeft inzicht in hoe momenteel wordt omgegaan met kinderen met een lvb en hun mediagebruik in het (speciaal) onderwijs en de zorgsector in Nederland.

omslag Focus op leervaardigheden. Verborgen en nieuwe schatten van Kaleidoscoop

Focus op leervaardigheden. Verborgen en nieuwe schatten van Kaleidoscoop

In het programma Kaleidoscoop zit aandacht voor de executieve functies integraal maar deels ook impliciet opgenomen in de werkwijze

omslag Opvoedsteun

Opvoedsteun

In dit literatuuronderzoek staat beschreven wat bekend is in de literatuur over de effecten van universele en selectieve opvoedprogramma's.

omslag Polarisatie, radicalisering, extremisme en mediaopvoeding

Polarisatie, radicalisering, extremisme en mediaopvoeding

Deze factsheet bevat tips en aandachtspunten waarmee opvoeders de polariserende invloed van media kunnen verminderen en deze juist als positief in de opvoeding kunnen benutten.

omslag Beter in Beeld

Beter in Beeld

Dit onderzoek heeft als doel meer zicht te bieden op de jongvolwassenen die voor hun 18e te maken hadden met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel en die na het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog brede ondersteuning kunnen gebruiken op verschillende terreinen.

omslag Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

Voor kinderen in kwetsbare posities is 18 worden een stuk zwaarder dan voor andere kinderen. Hoe gaan andere Europese landen om met deze problematiek?

omslag Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas?

Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas?

Dit rapport beschrijft de rol van opvoeding en psychosociale factoren binnen interventies voor kinderen en jongeren met overgewicht, met aanbevelingen voor professionals.

omslag Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk?

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk?

De zeven werkzame elementen van het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) zijn samengevat in deze publicatie.

omslag Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen

Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen

Deze publicatie beschrijft best practices om de mentale gezondheid van mbo-studenten te verbeteren. 

omslag OplossingenLab bruist en borrelt

OplossingenLab bruist en borrelt

De publicatie beschrijft mogelijke oplossingen voor de knelpunten die zich voordoen bij de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies