Producten en diensten

Pas verschenen

omslag Jongeren en polarisatie

Jongeren en polarisatie

Een beschrijving van de preventie en aanpak van polarisatie in het jeugddomein.

omslag Effectief werken in het veranderende jeugdveld

Effectief werken in het veranderende jeugdveld

Raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.

omslag De jeugd-ggz na de Jeugdwet

De jeugd-ggz na de Jeugdwet

De jeugd-ggz opereert nog te veel als aparte sector binnen de jeugdhulp, blijkt uit dit onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz. 

omslag Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

De handreiking ‘Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren’ geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen.

omslag Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

Drie praktijkvoorbeelden die laten zien dat er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen meer mogelijk is dan gedacht.

omslag Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Deze kwaliteitscriteria, opgesteld in samenspraak met het werkveld, beschrijven de kenmerken van een goed gezinshuis.

omslag Kindermishandeling zien en samen aanpakken

Kindermishandeling zien en samen aanpakken

De verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de ondersteuningsroute van het basisonderwijs

omslag Speerpunten voor residentiële jeugdhulp

Speerpunten voor residentiële jeugdhulp

omslag Checklist voor gemeenten

Checklist voor gemeenten

Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen?

omslag De best passende plek voor een kind dat niet thuis kan wonen

De best passende plek voor een kind dat niet thuis kan wonen

Dit document biedt verwijzers en zorgaanbieders een globale handreiking voor de overwegingen die meespelen bij het bepalen waar een kind het beste geplaatst kan worden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies