Producten en diensten

NJi-monitor Reboundvoorzieningen voortgezet onderwijs 2007

Dit onderzoeksverslag gaat over de stand van zaken van reboundvoorzieningen voor leerlingen met gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs. Wat is de doelstelling van de reboundvoorzieningen en hoe zijn ze georganiseerd? Welke programma’s worden er uitgevoerd en voor welke doelgroep? Hoe worden leerlingen naar de programma’s geleid en wat is eind 2007 de status van de voorzieningen – wat betreft capaciteit, gebruik, omvang en uitstroom? Op basis van de onderzoeksresultaten worden aanbevelingen gedaan voor beroepskrachten in praktijk en beleid.
Het onderzoek is uitgevoerd van november 2007 tot en met april 2008 door de afdeling Onderwijs & Jeugdzorg van het Nederlands Jeugdinstituut, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Over de auteurs: Paolo van der Steenhoven is als senior-onderzoeker verbonden aan de afdeling Onderwijs & Jeugdzorg van het Nederlands Jeugdinstituut.
Dolf van Veen was hoofd van de afdeling Onderwijs & Jeugdzorg van het Nederlands Jeugdinstituut. Tegenwoordig werkt hij bij het CAOP, centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Onderwijs & Jeugdbeleid aan de Universiteit van Nottingham (Engeland) en lector op hetzelfde terrein aan de Hogeschool INHolland.


Titel:
NJi-monitor Reboundvoorzieningen voortgezet onderwijs 2007
Auteur:
P. van der Steenhoven en D. van Veen
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
60 pagina's
ISBN:
978-90-8830-410-1
Prijs:
€ 15,-
NJi-monitor Reboundvoorzieningen voortgezet onderwijs 2007

Publicatie bestellen

Uw bestelling wordt verwerkt door Buro Extern. Uw gegevens worden gedeeld met Buro Extern om de afhandeling van uw bestelling mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Met vragen over uw bestelling kunt u terecht bij:

  • Buro Extern
  • Berenkoog 11
  • 1822 BH Alkmaar
  • bestelling@extern.nl
  • (072) 567 00 00
  • (072) 567 00 15

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies