Producten en diensten

Schoolmaatschappelijk werk in het mbo

Infodocument 2011

Het Nederlandse Jeugdinstituut organiseerde op 23 mei 2011 een themabijeenkomst voor projectleiders of coördinatoren van het schoolmaatschappelijk werk in het mbo. Twee vragen stonden tijdens deze bijeenkomst centraal: 'Wat is een reëel aantal leerlingen waarmee een schoolmaatschappelijk werker werkt ('caseload')?' En: 'in hoeverre is het wenselijk om ouders te betrekken bij de hulpverlening?'

Verschillen tussen mbo-instellingen

Zeven vertegenwoordigers van mbo-instellingen gingen hierover met elkaar in gesprek. Dit bracht verschillen in visie en werkwijze tussen mbo-instellingen aan het licht. Tegelijkertijd bleken situaties in de alledaagse praktijk van het schoolmaatschappelijk werk niet altijd onderling vergelijkbaar te zijn. Zo zijn er verschillen in de taakstelling, de inbedding in de zorgstructuur, de wijze van financiering en de mate van zelfstandigheid van schoolmaatschappelijk werkers (ongeacht of men in dienst is van de instelling of wordt ingehuurd). Dit infobulletin geeft de verschillende zienswijzen en invalshoeken van mbo-instellingen weer.


Titel:
Schoolmaatschappelijk werk in het mbo. Infodocument 2011
Auteur:
Brinkman, B., T. Boonman, H. Kruijssen
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
3 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies