Producten en diensten

Reboundvoorzieningen voortgezet onderwijs 2008

Deze publicatie doet verslag van het onderzoek dat het Nederlands Jeugdinstituut heeft verricht naar de reboundvoorzieningen voor jongeren met gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode november 2008 tot en met april 2009 en heeft betrekking op de voorzieningen in het schooljaar 2007/2008.

Paolo van der Steenhoven is als senior onderzoeker verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut.

Dolf van Veen is bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid aan de Universiteit van Nottingham en lector op hetzelfde terrein aan de Hogeschool InHolland, en ambassadeur Samenwerken voor de Jeugd namens het programmaministerie Jeugd en Gezin, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

U kunt de monitor aanvragen via a.reichert@nji.nl of hieronder downloaden.


Titel:
Reboundvoorzieningen voortgezet onderwijs 2008
Auteur:
Steenhoven, P. van der, en D. van Veen
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
52 pagina's
ISBN:
978-90-8830-130-8
Reboundvoorzieningen voortgezet onderwijs 2008

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies