Producten en diensten

Professionaliseren in bredeschoolwerk

Werken in een brede school stelt hoge eisen aan de kwaliteiten van leraren en pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, jeugdwelzijnswerk, cultuureducatie en sportvoorzieningen. Brede scholen, of integrale kindcentra, zijn in ontwikkeling. Daar moeten professionals voor doorleren, in de praktijk van de brede school. Daarnaast vindt deskundigheidsbevordering plaats in samenwerking met opleidingen en kenniscentra.

Professionaliseringsbeleid

Deze brochure geeft een overzicht van inzichten die zijn opgedaan in de kenniskring brede school van het Nederlands Jeugdinstituut. Welke criteria zijn er voor het professionaliseringsbeleid in de brede school, en over welke kwaliteiten moeten de medewerkers beschikken? Ook aan leidinggevenden, coördinatoren, bestuurders en beleidsmakers worden hoge eisen gesteld: zij scheppen de voorwaarden voor de professionalisering van de medewerkers, die daardoor hun pedagogische werk in onderlinge afstemming kunnen vormgeven.


Titel:
Professionaliseren in bredeschoolwerk
Auteur:
Oenen, S. van, en M. Valkestijn
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
6 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies