• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang spelen een belangrijke rol in het leven van de kinderen die gebruikmaken van de opvang. De medewerkers vormen een voorbeeld, vraagbaak en veilige haven na een drukke schooldag. Het 'Pedagogisch kader kindercentra 4-13' jaar biedt pedagogisch medewerkers een overzicht van alle kenmerken van goede en leuke buitenschoolse opvang (bso). Het Nederlands Jeugdinstituut schreef het pedagogisch kader samen met het Kohnstamm Instituut Amsterdam, in opdracht van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).

Inhoud

Het pedagogisch kader bestaat uit vier onderdelen:

 • Pedagogische kennis: wat hebben kinderen nodig?
 • Pedagogische doelen: wat willen we bereiken?
 • Pedagogische middelen: wat doen we in de buitenschoolse opvang?
 • Profielen: wat doen we in de thematische buitenschoolse opvang?

De eerste twee delen van het boek zijn theoretisch van aard. De praktijkgedeelten 3 en 4 bevatten informatie over de uitvoering.

Hoe gebruiken?

Het pedagogisch kader is te gebruiken:

 • als basis voor het pedagogisch beleidsplan van de organisatie;
 • als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing;
 • om de pedagogische samenwerking vorm te geven tussen de bso en samenwerkingspartners, zoals de basisschool, het jeugdwelzijnswerk of de sportvereniging.

Bestellen en korting

U kunt het boek bestellen op de website van de uitgever, Elsevier Gezondheidszorg. Bij afname van meerdere exemplaren ontvangt u korting:

 • bij 10 t/m 29 exemplaren 5 procent;
 • bij 30 t/m 99 exemplaren 10 procent;
 • bij 100 t/m 250 exemplaren 20 procent;
 • bij meer dan 250 exemplaren in overleg met de uitgever.

Let op: de korting wordt niet automatisch berekend. Daarvoor dient u contact op te nemen met de klantenservice van Reed Business, telefoon (0314) 35 83 58, e-mail klantenservice@reedbusiness.nl.

Werken met het pedagogisch kader

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt op verschillende manieren ondersteuning bij de invoering van het pedagogich kader. Medewerkers geven presentaties, organiseren discussiegroepen en bieden steun-op-maat bij het introduceren, invoeren en waarborgen van het pedagogische kader op de werkvloer. Meer informatie bij Pedagogische kwaliteit versterken.


Titel:
Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar
Auteur:
Schreuder, L., M. Boogaard, R. Fukkink en J. Hoex
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
296 pagina's
ISBN:
9789035233270
Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies