Producten en diensten

NJi-Monitor Gemeenten en onderwijs 2009

Bestuurlijke afspraken over ZAT en zorg in en om de school

De 'Monitor gemeenten en onderwijs' is een jaarlijks onderzoek naar het beleid en de bestuurlijke afspraken van gemeenten over zorg- en adviesteams in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Aan het onderzoek deden ruim tweehonderd gemeenten en deelraden mee. Onderzocht werden:

  • de aandacht van de gemeente voor de zorgstructuur in het onderwijs;
  • bestuurlijke afspraken;
  • het oordeel over de behaalde resultaten van de zorg- en adviesteams;
  • financiering;
  • overlegagenda van de gemeente met schoolbesturen, en
  • samenwerking tussen Centra voor Jeugd en Gezin en zorg- en adviesteams.

Titel:
NJi-Monitor Gemeenten en onderwijs 2009. Bestuurlijke afspraken over ZAT en zorg in en om de school
Auteur:
Steenhoven, P. van der, en D. van Veen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
25 pagina's
NJi-Monitor Gemeenten en onderwijs 2009

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies