Producten en diensten

Leerlingenzorg en zorg- en adviesteams in het voortgezet onderwijs 2008

Deze publicatie doet verslag van het jaarlijkse onderzoek naar de leerlingenzorg en zorg- en adviesteams (ZAT’s) in het voortgezet onderwijs in Nederland. Het onderzoek is verricht door het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De nadruk van het onderzoek ligt op de samenwerking van de leerlingenzorg van scholen voor voortgezet onderwijs en (externe) instellingen op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, veiligheid en leerplicht in ZAT’s, als ook op de bestuurlijke afspraken over de deelname van deze partijen in de ZAT’s. De NJi-Monitor Leerlingenzorg en zorg- en adviesteams in het voorgezet onderwijs 2008 vat de belangrijkste bevindingen samen.

Paolo van der Steenhoven is als senior onderzoeker verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut.

Dolf van Veen is bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid aan de Universiteit van Nottingham en lector op hetzelfde terrein aan de Hogeschool InHolland, en ambassadeur Samenwerken voor de Jeugd namens het programmaministerie Jeugd en Gezin, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

U kunt de monitor aanvragen via a.reichert@nji.nl of hieronder downloaden.


Titel:
Leerlingenzorg en zorg- en adviesteams in het voortgezet onderwijs 2008
Auteur:
Steenhoven, P. van der en D. van Veen
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
91 pagina's
ISBN:
978-90-883-129-2
Leerlingenzorg en zorg- en adviesteams in het voortgezet onderwijs 2008

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies