Producten en diensten

Leerlingenzorg en ZAT's in het vo en mbo

Monitor 2011

In deze factsheet zijn voor 2011 de belang­rijkste resultaten vervat van het jaarlijkse monitor-onderzoek naar de zorgstructuur van scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In 2011 hebben bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs en roc’s de beschikking over een of meer zorg- en adviesteams (ZAT’s). De kwantitatieve kabinetsdoelstelling van een landelijk dekkend netwerk van ZAT’s werd voor de roc's in 2010 bereikt, voor het vo in 2011.

Instrumenten

Scholen in het vo en mbo beschikken over een arsenaal aan instrumenten om leerlingen met emotionele, gedrags-, ontwikkelings- en/of schoolleerproblemen te ondersteunen. De factsheet geeft onder andere een overzicht van het aanbod.


Titel:
Leerlingenzorg en ZAT's in het vo en mbo. Monitor 2011
Auteur:
Steenhoven, P. van der en D. van Veen
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
7 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies