Producten en diensten

Leerlingenzorg en ZAT's in het mbo: monitor 2008

Zorg- en adviesteams (ZAT's) vervullen een centrale rol in de zorgstructuur van het middelbaar beroepsonderwijs en het jeugdbeleid. De overheid streeft naar een volledige landelijke dekking van goed functionerende ZAT's in het mbo. Daarmee zijn preventie, vroegtijdige signalering en de snelle inzet van passende hulp gewaarborgd en krijgen kinderen en jongeren de zorg die zij nodig hebben.

Deze publicatie bevat de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse monitoronderzoek naar de zorgstructuur bij regionale opleidingscentra (roc's), agrarische opleidingscentra (aoc's) en vakscholen. Het aantal zorg- en adviesteams in de roc's is verder gegroeid. De ontwikkeling van ZAT's  voor aoc's en vakscholen is later op gang gekomen, maar ook daar neemt hun aantal toe.


Titel:
Leerlingenzorg en ZAT's in het mbo: monitor 2008
Auteur:
Steenhoven, P. van der, B. Brinkman en D. van Veen
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
5 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies