• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Jeugdzorgwerker

Op dit moment is de beroepsuitoefening in de jeugdzorg zo divers dat de herkenbaarheid van de sector in gevaar komt, evenals de samenwerking tussen professionals en de kwaliteit van de hulpverlening. 'Jeugdzorgwerker' bevat het profiel dat is opgesteld om de professionaliteit van de jeugdzorg te versterken en de samenhang in de beroepsuitoefening inzichtelijk te maken.

Taken en competenties

De auteurs bundelen de taken en competenties van de verschillende sociaal-agogische professionals die opgroei- en opvoedproblemen aanpakken. Zij presenteren een functie- en beroepsoverstijgend profiel dat professionals in de jeugdzorg verbindt en laten zien wat specifiek is aan werken in de jeugdzorg. Het profiel helpt bij het opleiden van professionals die in de jeugdzorg willen werken en biedt handreikingen aan werkgevers om de inzet en ondersteuning van professionals te verbeteren.

Professionalisering

Deze publicatie vormt samen met Gedragswetenschapper in de jeugdzorg de specificatie van de beroepenstructuur 'zorg en welzijn' en levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering in de jeugdzorg. De auteurs zijn werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut en MOVISIE Beroepsontwikkeling. Het profiel is gemaakt in het kader van het 'Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg'.

Bekijk ook de (uitgebreide) folder over deze publicatie.


Titel:

Jeugdzorgwerker

Auteur:

Zwikker, N., J. van de Haterd, H. Hens en A. Uyttenboogaart

Jaar:

Type:

Boek

Omvang:

95 pagina's

ISBN:

9789085600510

Prijs:

€ 13,50


Bestelformulier

Met het invullen van dit formulier verleent u Uitgeverij SWP een eenmalige machtiging tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag. Bedrijven, organisaties en instellingen ontvangen bij hun bestelling een factuur.

* = verplicht veld

Opgelet. Uw ingevoerde gegevens zijn niet correct.

Bedankt voor uw bestelling. Uw bestelling wordt afgehandeld door:

{buffer.get(adres)}

Voor vragen over uw bestelling kunt u met hen contact opnemen.

Vragen over uw bestelling?

Voor vragen over uw bestelling kunt u terecht bij:

Organisatie:
  • Uitgeverij SWP
  • Postbus 12010
  • 1100 AA AMSTERDAM-ZUIDOOST
  • data@mailswp.com
  • (020) 330 72 00
  • (020) 330 80 40

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.