• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Handreiking gegevensuitwisseling

Voor scholen die samenwerken met externe partners

Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar en jeugdgezondheidszorg. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling.

Er zijn vaak vragen over wat de school en externe partners wel en niet mogen uitwisselen vanwege de privacyregels. In deze handreiking komt onder andere aan bod wat verstaan wordt onder verwerken van persoonsgegevens, gegevensuitwisseling binnen school, uitgangspunten voor gegevensuitwisseling met externe samenwerkingspartners, doelbinding en transparantiebeginsel, rechten van ouders en leerling en bijzondere persoonsgegevens.


Titel:
Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners
Auteur:
Mirthe Maessen
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
33 pagina's
Handreiking gegevensuitwisseling

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies