Producten en diensten

Geweld als uitdaging

De betekenis van agressief gedrag bij jongeren

Regelmatig melden de media gevallen van vandalisme, verstoring van de openbare orde en mishandeling, soms zelfs met dodelijke afloop. Massaal bezochte ‘stille tochten’ tegen zinloos geweld getuigen van de grote maatschappelijke verontrusting die dit teweegbrengt. Agressief gedrag is aan de orde van de dag in het verkeer, op straat, in winkels en op scholen. Jongeren spelen daarin een belangrijke rol. In dit boek staat de vraag centraal of geweld onder jongeren toeneemt, waardoor dat komt en wat we eraan kunnen doen. De auteur kijkt hiernaar vanuit historisch, sociologisch en pedagogisch perspectief. Empirisch materiaal en theoretische perspectieven worden bij elkaar gebracht, zodat een samenhangende visie op agressief gedrag van jongeren ontstaat. De voorstellen die de auteur aandraagt om agressief gedrag van jongeren te voorkomen variëren van langetermijnoplossingen tot direct te treffen maatregelen; van het stimuleren van sociale betrokkenheid tot het spreiden van de sluitingstijden van discotheken en kroegen.


Titel:
Geweld als uitdaging. De betekenis van agressief gedrag bij jongeren
Auteur:
Brink, G. van den
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
432 pagina's
Druk:
4e
Geweld als uitdaging

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies