• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Gespreksmap

Bij het organiseren van zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige vestandelijke/meervoudige beperkingen

Dankzij creativiteit, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en lef vinden scholen steeds vaker oplossingen om zorg in onderwijstijd voor elkaar te krijgen. Ook voor leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen. De organisatie en financiering van zorg in onderwijstijd voor die leerlingen wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Om de zorg op school te kunnen bekostigen moeten ouders en schooldirecteuren van mytyl/tyltylscholen bijvoorbeeld samen afspraken maken over de inzet vanuit het PGB. Vaak zijn er meerdere indicaties, beschikkingen en toelaatbaarheidsverklaringen nodig om op een goede manier onderwijs en zorg te kunnen bieden. Scholen willen weten hoe ze de inzet van zorg efficiënter en met minder bureaucratie kunnen organiseren. Zorgaanbieders hebben vragen over volume en continuïteit van financiering. Ouders verwachten goede zorg en goed onderwijs zonder complexe procedures en onderhandelingen. De oplossing ligt in maatwerk. Goed maatwerk vraagt om een stevige basis van samenwerking.

Vragen over samenwerking

Om die basis goed te leggen en regelmatig onder de loep te nemen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut samen met het LECSO gewerkt aan een Gespreksmap. De Gespreksmap stelt de vragen. Scholen formuleren zelf, samen met alle betrokkenen, de antwoorden. Onderweg voorziet de Gespreksmap hen van tips en maken zij onderling afspraken over vervolgacties.

Tips voor gebruik 

  • Is de Gespreksmap teveel om in een keer te bespreken? Pak er steeds een stukje uit!
  • Probeer per blok als afronding de afspraken die gemaakt zijn kort te benoemen. Wie zoekt wat uit? Wie regelt wat? Wie zet iets op een rij? Spreek ook deadlines af.
  • U kunt de Gespreksmap kosteloos te downloaden. Print deze zelf uit op A3-formaat.
  • Deze Gespreksmap is een nieuwe tool. Uw feedback is van harte welkom! Geef uw ervaringen aan ons door via info@nji.nl.

Titel:
Gespreksmap. Bij het organiseren van zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige vestandelijke/meervoudige beperkingen
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut; LESCO
Jaar:
Type:
Werkbladen
Gespreksmap

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.