Producten en diensten

Factsheet Zorg in en om het mbo

Samenvatting Monitor 2010

In 2010 hebben alle 44 ROC’s één of meer zorg- en adviesteams. Dit blijkt uit het jaarlijkse monitor-onderzoek van het Landelijk Steunpunt ZAT naar de zorgstructuur van het mbo. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek vindt u in de factsheet 'Zorg in en om het mbo. Samenvatting Monitor 2010'.

Zorg-en adviesteams in alle ROC's

In 2010 is de afstand tussen onderwijs en zorg kleiner geworden en de onderlinge afstemming beter. De groei in het aantal zorgcoördinatoren speelt daarbij een belangrijke rol. In 2010 beschikte 95 procent van de ROC’s over één of meer zorgcoördinatoren. De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor de inhoud, de kwaliteit en de organisatie van de zorgstructuur binnen de school. Daarnaast is het schoolmaatschappelijk werk een basisvoorziening geworden op alle mbo-scholen. Deze structurele inzet betekent een belangrijke impuls voor het tijdig traceren van persoonlijke en maatschappelijke problemen van leerlingen. Daarnaast bieden op de meeste ROC’s (85 procent) verschillende hulpverleners hun diensten aan binnen de school. Een voorbeeld daarvan is het schuld-hulpverleningsspreekuur. Van de ROC’s heeft 85 procent een of meer interne zorgteams. Om de schoolinterne zorg af te stemmen op de schoolexterne zorg, is een zorg- en adviesteam (ZAT) een krachtig instrument. Daar is in 2010 ieder ROC van voorzien.

De volledige Monitor 2010: 'Deelnemerszorg en ZAT’s in het mbo' vindt u binnenkort op onze website.


Titel:
Factsheet Zorg in en om het mbo. Samenvatting Monitor 2010
Auteur:
Steenhoven, P. van der, B. Brinkman en D. van Veen
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
7 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies