• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Evaluatie Jeugdwet

Meer kwaliteit en minder zorgen. Samenvatting

Een evaluatie van de Jeugdwet drie jaar na invoering zegt nog weinig over het slagen van de transformatie. Laat de evaluatie van de wet onderdeel uitmaken van een bredere, meerjarige transformatiemonitor die de verbeterbeweging in de sector meer structureel voedt met sturingsinformatie voor beleid en praktijk. Die conclusie trekt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) naar aanleiding van een analyse van de invoering van de Jeugdwet. Het Rijk en ZonMW bereiden de evaluatie van de wet voor die in 2017 op het programma staat en hebben het NJi om advies gevraagd over hoe dat het beste aangepakt kan worden. Het stelsel van jeugdhulp draait door, gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid gepakt en er lijken geen grote gaten te vallen in het aanbod. Maar het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de effecten van de wet.

Advies

Het NJi heeft een aantal aandachtspunten opgesteld voor de evaluatie. Zo zijn er volgens de onderzoekers van het NJi voor het doel 'Versterking pedagogisch klimaat in gezinnen, wijken en basisvoorzieningen en preventie zijn', onterecht geen evaluatievragen geformuleerd. Daarnaast gaan veel vragen over naar de totstandkoming van een goede toegang. Dat is goed, omdat de eerstelijn het scharnierpunt vormt van het nieuwe stelsel.


Titel:
Evaluatie Jeugdwet. Meer kwaliteit en minder zorgen. Samenvatting
Auteur:
Yperen, T. van, B. Wijnen en R. Hageraats
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
3 pagina's
Evaluatie Jeugdwet

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies