Producten en diensten

Een Younieq perspectief

SWV 11.3 Evaluatie OPDC Younieq

In het OPDC Younieq biedt het samenwerkingsverband 11.3 Doetinchem leerlingenzorg aan kwetsbare jongeren in een context die zich voortdurend verder professionaliseert. De dynamiek in de drie delen van het OPDC (parallel leerjaar, rebound en dienstencentrum) is sterk bepaald door recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, waaronder Passend Onderwijs.
Het bestuur van het samenwerkingsverband 11.3 heeft tegen deze achtergrond behoefte aan een stand van zaken bepaling voor haar OPDC, meer specifiek voor het parallel leerjaar en de rebound.

Het onderzoek richt zich op alle betrokkenen (OPDC, regulier en speciaal onderwijs, ouders en leerlingen) en dient bij te dragen aan meer inzicht in het rendement van het parallel leerjaar en de rebound. Met het doel te achterhalen in hoeverre zij een bijdrage leveren aan continuïteit in de schoolloopbaan en diplomering.
Tevens is dit onderzoek een inhaalslag op de weg naar een interne jaarlijks af te nemen monitor. Vandaar dat aan de vraag naar het rendement de vraag naar een volledig, doch eenvoudig uit te voeren monitorsysteem is gekoppeld.


Titel:
Een Younieq perspectief. SWV 11.3 Evaluatie OPDC Younieq
Auteur:
Messing, C.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
56 pagina's

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies