• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Coëlho Zakwoordenboek Jeugd

Het Nederlands Jeugdinstituut en Elsevier Gezondheidszorg presenteren het eerste verklarende woordenboek voor professionals in de jeugdsector: het Zakwoordenboek Jeugd. De jeugdsector is breed. Iedere discipline kent zijn eigen terminologie. Om de samenwerking en communicatie tussen de verschillende instanties binnen de jeugdsector vlot te laten verlopen, is eenheid van taal een must. Het Zakwoordenboek Jeugd zorgt voor deze verbindende schakel.

6.500 trefwoorden

Het Zakwoordenboek Jeugd bevat informatie over opvoeding, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, wonen en wetgeving. Aan de hand van meer dan 6.500 alfabetisch gerangschikte trefwoorden komen al die onderwerpen aan bod. Begrippen als Centra voor Jeugd en Gezin, het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg oftewel het elektronisch kinddossier en de Verwijsindex Risicojongeren worden nader verklaard.

Bronnen

Bij de samenstelling van het Zakwoordenboek Jeugd is gebruik gemaakt van CAP-J, classificatiesysteem voor de aard van de problematiek van cliënten in de jeugdzorg. Ook is de Jeugdthesaurus als bron gebruikt. Beide producten zijn van het Nederlands Jeugdinstituut. Daarnaast is gebruik gemaakt van de onderwijstermenlijst van de Nederlandse Taalunie.

Voor wie?

Het Zakwoordenboek Jeugd is in eerste instantie bedoeld voor professionals in de jeugdsector. Ook voor ambtenaren, die bij gemeenten en provincies zijn belast met jeugdbeleid en jeugdzorg, is dit boek een nuttige informatiebron. Dat geldt ook voor vertrouwenspersonen op scholen, politie- en reclasseringsmedewerkers en andere toezichthouders. Daarnaast is deze uitgave bestemd voor iedereen die betrokken of geïnteresseerd is: vrijwilligers, (pleeg)ouders, opvoeders en jeugdigen zelf.

Bestellen

Het Zakwoordenboek Jeugd is samengesteld door prof. dr. R.A. Hirasing, drs. H. Talma en drs. M. Kobussen. Het Zakwoordenboek Jeugd kan voor € 39,95 besteld worden bij Elsevier Gezondheidszorg via www.elseviergezondheidszorg.nl.


Titel:
Coëlho Zakwoordenboek Jeugd
Auteur:
Hirasing, R.A., Talma, H., Kobussen, M.
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
460 pagina's
ISBN:
9789035231801

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.