• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg

Een betere afstemming tussen de vereiste competenties van professionals in de opleidingen en instellingen voor jeugdzorg. Dat willen de opstellers van het 'Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg' bereiken. Daarnaast moet invoering van een tuchrecht zorgen voor onderlinge toetsing van het werk. Ook lidmaatschap van een beroepsvereninging draagt bij aan verdere professionalisering van de jeugdzorg.

Het actieplan is opgesteld door de MOgroep Jeugdzorg, de HBO-raad, beroepsverenigingen (Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers en Phorza, beroepsorganisatie voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies), het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg en met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut  en Movisie.

Het actieplan is samengevat in een factsheet .


Titel:

Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg

Auteur:

HBO-raad, MOgroep, MOVISIE, NIP, NJi, NVMW/Phorza en NVO

Jaar:

Type:

Rapport

Omvang:

50 pagina's


Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.