• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Aanbieders van gesloten jeugdzorg

Een overzicht van de stand van zaken

In dit rapport wordt verslag gedaan van vier bijeenkomsten van de NJi-kenniskring 'gesloten jeugdzorg'. De gesloten (of besloten) jeugdzorg is een nieuw werkveld en biedt een alternatief voor een verblijf in een justitiële jeugdinrichting aan onder toezicht gestelde jongeren die kampen met zowel gedragsproblemen als bijvoorbeeld depressies en angsten, psychiatrische stoornissen of verslavingen.

Het verslag bevat een eerste verkenning van aspecten die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de gesloten jeugdzorg, zoals een uitwerking van het zorgaanbod en de benodigde competenties van het personeel. Daarnaast geeft het verslag een uitgebreid overzicht van vragen, dilemma's en randvoorwaarden en enkele aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe jeugdzorgsector, zoals het samengaan van gesloten jeugdzorg met orthopsychiatrie (bedoeld voor jongeren met psychiatrische stoornissen en ernstig grensoverschrijdend gedrag).


Titel:

Aanbieders van gesloten jeugdzorg. Een overzicht van de stand van zaken

Auteur:

Boendermaker, L. en W. Bruinsma

Jaar:

Type:

Rapport

Omvang:

46 pagina's


Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.