Producten en diensten

NJi-Monitor 2009: Reboundvoorzieningen voortgezet onderwijs

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft onderzocht hoeveel leerlingen in het voortgezet onderwijs gebruikmaken van een reboundvoorziening. Een reboundvoorziening biedt tijdelijke opvang aan leerlingen met gedragsproblemen voor wie de zorg van de eigen school niet langer toereikend is. Het onderzoek is uitgevoerd van november 2009 tot en met april 2010 en heeft betrekking op het schooljaar 2008/2009.

Toename van aantal leerlingen

Het aantal leerlingen dat een reboundvoorziening bezocht, groeide van 3.124 in het schooljaar 2007/2008 naar 3.325 in 2008/2009. Dat is een toename van 6 procent. In het schooljaar 2008/2009 hadden alle 81 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs een of meer reboundvoorzieningen. De capaciteit van een reboundvoorziening varieert van 12 tot 200 leerlingen. De gezamenlijke capaciteit bedraagt minimaal 4.412 leerlingplaatsen. In het schooljaar 2008/2009 heeft 81 procent van de leerlingen volgens plan de reboundvoorzieningen verlaten, van wie 70 procent terugkeerde in het regulier onderwijs. Dat is 3 procent meer dan in het voorafgaande jaar.

Nog meer cijfers

De monitor bevat verder cijfers over het behalen van de beleidsdoelstellingen; samenwerking en financiering; typen voorzieningen; werkwijze bij plaatsing, uitvoering en organisatie van reboundprogramma's; onderwijsprogramma's en gedragsprogramma's.

U kunt de monitor gratis aanvragen via a.reichert@nji.nl of hieronder downloaden.


Titel:
NJi-Monitor 2009: Reboundvoorzieningen voortgezet onderwijs
Auteur:
Steenhoven, P. van der en D. van Veen
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
60 pagina's
ISBN:
978 90 8830 144 5

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies