Producten en diensten

Deelnemerszorg en ZAT's in het middelbaar beroepsonderwijs 2011

Monitor

In 2011 hebben bijna alle roc’s de beschikking over een of meer zorg- en adviesteams (ZAT’s). De kwantitatieve kabinetsdoelstelling van een landelijk dekkend netwerk van ZAT’s werd voor de roc’s in 2010 bereikt. Bij het middelbaar beroepsonderwijs is het percentage roc’s met een ZAT 98%. Bij de aoc’s en vakscholen met een mbo-afdeling, waar de
ZAT-ontwikkeling later op gang is gekomen, bedragen de respectieve percentages 92% en 58%. In 2010 had respectievelijk 77% en 42% een ZAT.

Sinds 2004 inventariseert het Nederlands Jeugdinstituut de stand van zaken in het mbo op het gebied van de interne deelnemersbegeleiding en de samenwerking met externe partijen in de zorg voor deelnemers. In dit rapport zijn de resultaten vervat van het onderzoek in 2011.

 


Titel:
Deelnemerszorg en ZAT's in het middelbaar beroepsonderwijs 2011. Monitor
Auteur:
Paolo van der Steenhoven en Dolf van Veen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
69 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies