omslag Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren
Pas verschenen

Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

De handreiking ‘Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren’ geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen.

omslag Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal
Pas verschenen

Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

Drie praktijkvoorbeelden die laten zien dat er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen meer mogelijk is dan gedacht.

omslag Kwaliteitscriteria Gezinshuizen
Pas verschenen

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Deze kwaliteitscriteria, opgesteld in samenspraak met het werkveld, beschrijven de kenmerken van een goed gezinshuis.

omslag Kindermishandeling zien en samen aanpakken
Pas verschenen

Kindermishandeling zien en samen aanpakken

De verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de ondersteuningsroute van het basisonderwijs

omslag Startschot voor het verbeteren van residentiële jeugdhulp
Pas verschenen

Startschot voor het verbeteren van residentiële jeugdhulp

omslag Checklist voor gemeenten
Pas verschenen

Checklist voor gemeenten

Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen?

omslag De best passende plek voor een kind dat niet thuis kan wonen
Pas verschenen

De best passende plek voor een kind dat niet thuis kan wonen

Dit document biedt verwijzers en zorgaanbieders een globale handreiking voor de overwegingen die meespelen bij het bepalen waar een kind het beste geplaatst kan worden.

omslag Outcome-indicatoren in de jeugdhulp
Pas verschenen

Outcome-indicatoren in de jeugdhulp

In deze rapportage leest u in hoeverre jeugdhulpaanbieders en gemeenten de outcome-indicatoren voor de jeugdhulp gebruiken.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies