Producten en diensten

Monitor ZAT’s, zorgteams en leerlingenzorg in het primair onderwijs 2010

In deze publicatie vindt u het verslag van het jaarlijkse onderzoek naar de leerlingenzorg, zorgteams en zorg- en adviesteams (ZAT’s) in het primair onderwijs in Nederland. De nadruk van het onderzoek ligt op de samenwerking van de leerlingenzorg van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en (externe) instellingen op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, veiligheid en leerplicht in zorgteams en ZAT’s, en op de bestuurlijke afspraken over de deelname van deze partijen in zorgteams en ZAT’s. De dekking van ZAT’s is gestabiliseerd. In 2010 rapporteert 67 procent van de onderzochte WSNS-verbanden dat zij een ZAT of soortgelijk multidisciplinair overleg hebben.

Verbinding met kinderopvang

De verbinding tussen kinderopvang en primair onderwijs is verbeterd. Bij de instroom in het basisonderwijs zien we dat 52 procent van de WSNS-verbanden meldt dat er tussen kinderdagverblijven en/of peuterspeelzalen enerzijds en scholen of het WSNS-verband anderzijds afspraken zijn gemaakt om systematisch zorginformatie van kinderen te verschaffen aan de basisschool. Dit is een significant hoger percentage dan in 2009 (33 procent). In 86 procent van de WSNS-verbanden bestaat er een doorgaande zorglijn tussen basisscholen en het voortgezet onderwijs, waarover schriftelijke afspraken zijn gemaakt.


Titel:
Monitor ZAT’s, zorgteams en leerlingenzorg in het primair onderwijs 2010
Auteur:
Steenhoven, P. van der en D. van Veen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
72 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies