Stapprogramma's en VVE Thuis

Wat is groepsgewijze instructie?

Bij de reguliere werkwijze van Opstapje worden huisbezoeken afgewisseld met groepsbijeenkomsten. Bij Opstapje-groepsgewijs zijn de huisbezoeken deels vervangen door instructie in kleine groepjes (kringbezoeken) van vier tot zes ouders, met in het eerste jaar de kinderen erbij. Er zijn verschillende manieren van uitvoering denkbaar:

  • het eerste jaar Opstapje op de reguliere manier en het tweede jaar groepsgewijs;
  • beide jaren groepsgewijs. Voor moeders die veel ondersteuning nodig hebben - zoals analfabete moeders - worden daarnaast huisbezoeken georganiseerd;
  • de eerste maanden Opstapje-groepsgewijs, daarna afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, huisbezoeken of groepsgewijze instructie;
  • een of meer groepen met groepsgewijze instructie naast en in samenhang met reguliere groepen.

Met Opstapje-groepsgewijs kunnen meer gezinnen worden bereikt. Er is wel een aantal voorwaarden:

  • Minimaal eens per zes weken wordt een huisbezoek afgelegd om de voortgang en eventuele problemen te bespreken, alsmede voor afstemming op de individuele ouders en gezinssituaties.
  • Analfabete ouders (veelal moeders) krijgen wel tweewekelijks huisbezoek en waar nodig vaker. Ook ouders die meer steun nodig hebben, of niet aanwezig kunnen zijn bij de kringbezoeken krijgen huisbezoek.
  • De contactmedewerksters hebben minimaal mbo-niveau, ervaring met Opstap en zijn geschoold in het begeleiden van kringbezoeken.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies