• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Kaleidoscoop

Kinderdagverblijven

Er zijn verschillende trainingen beschikbaar. Alle trainingen worden afgestemd op de praktijk en werkwijze in kinderdagverblijven.

1. Introductie

De introductietraining duurt vier dagdelen en heeft een oriënterend karakter. De deelnemers maken kennis met de werkwijze van Kaleidoscoop, met specifieke aandacht voor actief leren, leeromgeving, dagschema en observatie. Daarna besluiten de deelnemende kinderdagverblijven of zij het programma willen invoeren en welk trainingstraject ze willen volgen. De introductietraining staat open voor iedereen en kent geen randvoorwaarden.

2. Tiendaagse training

Speciaal voor kinderdagverblijven is er een tiendaagse training ontwikkeld, waarin trainingsbijeenkomsten en begeleidingsbezoeken elkaar afwisselen. De inhoud van de trainingsdagen kan zo goed worden afgestemd op het veranderingsproces in de praktijk. De training bestaat uit tien hele of twintig halve dagen. De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • kennismaking met Kaleidoscoop
 • actief leren en sleutelervaringen
 • speelleeromgeving
 • dagschema en groepsmanagement
 • taal
 • interactie
 • spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • observatie
 • ouders.

Behalve de trainingsdagen krijgt iedere pedagogisch medewerker begeleiding in de eigen groep. Dit garandeert persoonlijke feedback en adviezen die zijn toegesneden op de eigen situatie. De training is praktijkgericht. De deelnemers krijgen opdrachten die ze in hun groep uitvoeren. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers het certificaat 'Kaleidoscoop in kinderdagverblijven'.

3. Volledige vve-training

Het volledige traject voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) bestaat uit 12 trainingsdagen verspreid over twee jaar. De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • kennismaking met Kaleidoscoop
 • actief leren
 • leeromgeving
 • dagschema en groepsmanagement
 • taal en rekenen/wiskunde
 • interactie
 • spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • observatie
 • opbrengstgericht werken met SLO-doelen
 • ouders
 • muziek en dans.

Behalve de trainingsdagen krijgt iedere pedagogisch medewerker begeleiding in de eigen groep. Dit garandeert persoonlijke feedback en adviezen die zijn toegesneden op de eigen situatie. De training is praktijkgericht. De deelnemers krijgen opdrachten die ze in hun groep uitvoeren. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers het internationale HighScope-Kaleidoscoop-certificaat, mits men voldoet aan de gestelde eisen en randvoorwaarden.

Voor pedagogisch medewerkers van kleine locaties of nieuwe pedagogisch medewerkers van locaties die al getraind zijn in Kaleidoscoop, bestaat bij voldoende belangstelling de mogelijkheid van een landelijke training bij het NJi. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Informatiepunt Kaleidoscoop, tel. (030) 230 66 50 of e-mail infokalei@nji.nl.

4. Trainingstraject per module

Kinderdagverblijven kunnen de training ook per module afnemen. De start is de introductietraining, waarna men één of meerdere modules kiest. Per module ontvangen de deelnemers een deelcertificaat, indien men voldoet aan de gestelde eisen. Heeft men met succes alle modules gevolgd, dan ontvangen de deelnemers het certificaat 'Kaleidoscoop in kinderdagverblijven'.

 

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.