Stapprogramma's en VVE Thuis

Kunnen bij Instapje ook groepsbijeenkomsten worden georganiseerd?

Het is mogelijk Instapje uit te breiden met themabijeenkomsten. De ouders moeten dan wel bereid en in staat te zijn om hieraan deel te nemen. Het aanbieden van groepsbijeenkomsten mag echter niet ten koste gaan van individuele begeleiding van de ouders.

Instapje is een relatief kortdurend programma. Als groepsbijeenkomsten de plaats innemen van huisbezoeken is de begeleiding te weinig intensief en niet voldoende toegesneden op de individuele ouder om binnen deze termijn daadwerkelijk veranderingen in de kwaliteit en inhoud van de interactie met haar kind te bewerkstelligen.
Het is wel mogelijk om groepsbijeenkomsten als extra aanbod te organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van het programma Ouders Actief. Ook kan Instapje worden verlengd met een aantal groepsbijeenkomsten (Ouders Actief) of bijvoorbeeld de cursus "Peuters in zicht".

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies