• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kaleidoscoop

Workshops en nascholing

Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen zijn er meerdere nascholingen ontwikkeld. Een greep uit de mogelijkheden:

1. Kaleidoscoop en beredeneerd aanbod

In deze nascholing leren pedagogisch medewerkers, peuterleidsters en/of onderbouwleerkrachten om Kaleidoscoop beredeneerd aan te bieden. In vier dagdelen worden de deelnemers bekend gemaakt met de cyclus van beredeneerd handelen (analyse maken, doelen stellen, plannen, aanbod uitvoeren, resultaat analyseren, enz.) en ze leren door de hele dag heen beredeneerd te handelen. Sleutelervaringen worden gekoppeld aan SLO-doelen en aan de KOR (of een ander observatiesysteem). Ook leren de deelnemers te differentiëren binnen activiteiten: een stapje naar boven en een stapje naar beneden. Per dagdeel krijgen de deelnemers een praktijkopdracht die ze uitvoeren in hun groep.

2. Taalstimulering voor peuterspeelzaalleidsters

Uitgangspunt voor de drie nascholingsmodules waren de producten van de Taallijn VVE. De De pedagogisch medewerkers doen ervaring op met de onderwerpen, oefenen met elkaar en krijgen praktijkopdrachten mee. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met voorbeeldmateriaal op film. Daarnaast spelen zelfgemaakte filmopnames in de eigen praktijk een belangrijke rol. De trainer geeft ook begeleiding op locatie: minimaal één of twee bezoeken per deelnemer per module.

3. Spel... hoe begeleid je dat?

In deze nascholing wordt ingegaan op: spelvisie, spelontwikkeling, spelobservatie en spelbegeleiding. De nascholing bestaat in totaal uit acht dagdelen, maar kan ingekort worden, afhankelijk van specifieke vragen en wensen van de deelnemers.

4. Workshops

Er zijn eenmalige workshops op maat mogelijk over diverse onderwerpen, zoals:

Ook over onderwerpen die niet in dit rijtje voorkomen, kunt u contact met ons opnemen.

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.