• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kaleidoscoop

Train-de-trainer

Het NJi biedt een train-de-trainers opleiding waarin trainers worden opgeleid om pedagogisch medewerkers, leerkrachten en/of onderwijsassistenten te trainen en coachen in de werkwijze van Kaleidoscoop. Ook leren zij de implementatie in de praktijk te begeleiden.
Trainers in opleiding doen ervaring op met trainings- en coachingsopdrachten in de praktijk zodat zij inhoudelijk en didactisch goed zijn toegerust om hun rol als trainer en coach te vervullen. 

In de train-de-trainers opleiding wordt aandacht besteed aan het curriculum van Kaleidoscoop, aan het implementatieproces, aan trainersvaardigheden etc. Er wordt gebruik gemaakt van een variatie aan werkvormen en instrumenten, die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Trainers ontvangen een omvangrijk pakket aan materialen: trainershandleidingen, boeken, achtergrondinformatie, implementatie-instrumenten, beeldmateriaal, etc.
Na afronding van het traject ontvangen trainers het internationale HighScope/Kaleidoscoop certificaat. Organisaties waarbij de trainers in dienst zijn, dienen een sublicentie aan te vragen voor Kaleidoscoop.

Voor meer informatie over de train-de-trainers opleiding en een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met het NJi, e-mail: infokalei@nji.nl.

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.