• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kaleidoscoop

Train de trainer

Het NJi biedt een 25-daagse train-de-trainers opleiding, waarin trainers worden opgeleid om groepen leidsters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten te trainen en coachen en de implementatie in de praktijk te begeleiden. Trainers in opleiding doen zelf ook ervaring op met implementatieopdrachten in de praktijk, zodat zij inhoudelijk, didactisch, met implementatiekennis en ervaring goed zijn toegerust om hun rol als trainer en coach te kunnen invullen. Het trainingstraject duurt minimaal 15 maanden.

In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan het curriculum van Kaleidoscoop, aan het implementatieproces, aan trainersvaardigheden etc. Er wordt gebruik gemaakt van een grote variatie aan werkvormen en instrumenten, die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Trainers ontvangen een omvangrijk pakket aan materialen: trainershandleidingen, boeken, achtergrondinformatie, implementatie-instrumenten, beeldmateriaal, etc.
Na afronding van het traject ontvangen trainers het internationale HighScope/Kaleidoscoop certificaat. Organisaties waarbij de trainers in dienst zijn, kunnen een sublicentie aanvragen voor Kaleidoscoop.

Voor meer informatie over de train-de-trainers opleiding en een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met het NJi, e-mail: infokalei@nji.nl.

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.