• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Kaleidoscoop

Buitenschoolse opvang

1. Introductie

Voor teams van de buitenschoolse opvang (BSO) is een introductietraining Kaleidoscoop ontwikkeld die is afgestemd op de praktijk en het karakter van de BSO. De training bestaat uit vier dagdelen, met als onderwerpen:

 • actief spelen in de speelleeromgeving (binnen en buiten)
 • dagroutine en activiteitenaanbod
 • interactie tussen kinderen en volwassenen
 • zeggenschap en keuze van kinderen.

2. Vijfdaagse training

Voor de buitenschoolse opvang is een vijfdaagse training beschikbaar, waarin actief spelen en leren in de vrije tijd centraal staat. Bij de training hoort begeleiding op locatie, om de onderwerpen goed af te stemmen op de werkwijze in de praktijk.
De volgende onderwerpen komen aan bod in de vijfdaagse training:

 • kennismaken met Kaleidoscoop
 • actief spelen & leren
 • speelleeromgeving
 • dagroutine, met specifieke aandacht voor speelleren in de kleine groep (workshops) en grote groep (activiteitenaanbod)
 • interactie
 • spelbegeleiding 
 • kinderparticipatie

Organisaties voor buitenschoolse opvang die zijn geïnteresseerd in de introductie Kaleidoscoop of de vijfdaagse training kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Kaleidoscoop, tel. (030) 230 6650, e-mail infokalei@nji.nl.

 

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.