• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kaleidoscoop

Producten voor de kinderopvang

Film 'Spelen, onderzoeken & ontdekken'

In de film is te zien hoe de pedagogisch medewerkers van twee kinderdagverblijven met Kaleidoscoop werken, in een horizontale en in een verticale groep, aan de hand van de verschillende onderdelen van het dagschema: brengen van de kinderen, begroetingskring, eten & drinken, speelwerken, buiten spelen, verzorging & slapen, speelleren in de kleine groep en speelleren in de grote groep. De baby’s, dreumesen en peuters krijgen alle ruimte en stimulans om actief te spelen, te onderzoeken en te ontdekken. De pedagogisch medewerkers ondersteunen hun ontwikkeling.
Online bestellen

Boek 'Actief leren met baby’s, dreumesen en peuters'

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven die werken met Kaleidoscoop, maar is zeker ook bruikbaar voor leidsters van peuterspeelzalen. Ook locatiemanagers en leidinggevenden van beide werksoorten kunnen in het boek veel informatie vinden over de mogelijkheden van Kaleidoscoop. Ook zijn er uitgebreide lijsten met materialen voor actief leren in het boek opgenomen. In het boek worden komen de volgende onderdelen van Kaleidoscoop aan bod:

  • actief leren en de sleutelervaringen
  • interactie tussen volwassene en kinderen
  • een interessante en uitdagende speelleeromgeving
  • het dagschema
  • stabiliteit in de groep
  • samenwerking met ouders en in het team.

Online bestellen

Boek 'Actief spelen en leren in de vrije tijd'

Steeds meer kinderen in Nederland gaan naar de buitenschoolse opvang (bso). Behalve verzorging en opvang gaat het in de bso ook om een zinvolle vrijetijdsbesteding en opvoeding. Door te werken met een pedagogisch programma kan het handelen van de pedagogisch medewerkers (en de organisatie) worden versterkt. Het boek ‘Actief spelen en leren in de vrije tijd’ schetst verschillende mogelijkheden van het werken met Kaleidoscoop.
Online bestellen

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.