• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Kaleidoscoop

Peuterspeelzalen en scholen

Pedagogisch medewerkers, peuterleidsters, leerkrachten en (onderwijs)assistenten die met Kaleidoscoop gaan werken, volgen een training en krijgen begeleiding op de werkvloer. Er zijn meerdere mogelijkheden. Ook is er een training voor het management om de invoering van Kaleidoscoop te borgen.

1. Informatiebijeenkomst

Een Kaleidoscooptrainer geeft een korte introductie op het programma Kaleidoscoop. Men maakt kennis met het Rad van Avontuur (leeromgeving, dagschema, interactie, observatie) en ervaart wat actief leren is. Ook is er ruim aandacht voor vragen van de deelnemers.

2. Introductiecursus

De introductiecursus duurt vier dagdelen en heeft een oriënterend karakter. De deelnemers maken kennis met de werkwijze van Kaleidoscoop, met specifieke aandacht voor actief leren, leeromgeving, dagschema en observatie. Daarna besluiten de deelnemende scholen en/of peuterspeelzalen of zij Kaleidoscoop willen invoeren en welk trainingstraject ze willen volgen. De introductiecursus staat open voor iedereen en kent geen randvoorwaarden.

3. Volledige vve-training

Het volledige traject voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) bestaat uit 12 trainingsdagen verspreid over twee jaar. De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Kennismaking met Kaleidoscoop
 • Actief leren en sleutelervaringen
 • Speelleeromgeving
 • Dagschema
 • Interactie
 • Opbrengstgericht werken en SLO-doelen
 • Groepsmanagement
 • Taal/geletterdheid en woordenschat
 • Reken/wiskundige ontwikkeling
 • Thematisch werken
 • Spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • Observeren en stimuleren
 • Ouderbetrokkenheid
 • Dans en muziek

Behalve de trainingsdagen krijgt iedere leidster/leerkracht vijf keer individuele coaching, waarvan minimaal drie keer in de eigen groep. Dit garandeert persoonlijke feedback en adviezen die zijn toegesneden op de eigen situatie. De training is praktijkgericht. De deelnemers krijgen opdrachten die ze in hun groep uitvoeren en aan de hand waarvan ze een portfolio opbouwen,

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers het internationale HighScope-Kaleidoscoop-certificaat, mits men voldoet aan de eisen voor certificering.

Voor leidsters en leerkrachten van kleine locaties of nieuwe leidsters en leerkrachten van locaties die al getraind zijn in Kaleidoscoop, bestaat bij voldoende belangstelling de mogelijkheid van een landelijke training bij het NJi. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Informatiepunt Kaleidoscoop, tel. (030) 230 66 50 of e-mail infokalei@nji.nl.

4. Koptraining Kaleidoscoop

De 6-daagse Koptraining Kaleidoscoop is bestemd voor pedagogisch medewerkers die de Basistraining VVE voor vaste medewerkers (12 dagdelen) hebben gevolgd en met een certificaat afgerond. Aansluitend doen ze de Koptraining Kaleidoscoop om zich te bekwamen in Kaleidoscoop en de werkwijze van het programma toe te passen in de eigen praktijk.

Behalve de trainingsdagen krijgt iedere deelnemer vier keer individuele coaching, waarvan minimaal twee keer in de eigen groep. Dit garandeert persoonlijke feedback en adviezen die zijn toegesneden op de eigen situatie. De training is praktijkgericht. De deelnemers krijgen opdrachten die ze in hun groep uitvoeren en aan de hand waarvan ze een portfolio opbouwen. 

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers het internationale HighScope-Kaleidoscoop-certificaat, mits men voldoet aan de eisen voor certificering.

Bij voldoende belangstelling wordt deze training landelijk aangeboden bij het NJi. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Informatiepunt Kaleidoscoop, tel. (030) 230 66 50 of e-mail infokalei@nji.nl.

5. Kaleidoscoop Implementatie Training (KIT)

Voor leerkrachten en leidsters die op een Kaleidoscoop-locatie samenwerken met een volledig vve-gecertificeerde collega, bestaat de mogelijkheid een zesdaagse training te volgen, gekoppeld aan vier keer individuele coaching in de praktijk.

Deze training stelt de deelnemers in staat om samen met hun collega Kaleidoscoop toe te passen in de eigen groep.

Bij voldoende belangstelling wordt deze training landelijk aangeboden bij het NJi. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Informatiepunt Kaleidoscoop, tel. (030) 230 66 50 of e-mail infokalei@nji.nl

6. Managementtraining Kaleidoscoop

Deze training op maat is bestemd voor schooldirecties en welzijnscoördinatoren. Doel is om peuterleidsters en leerkrachten vanuit het management te coachen in het toepassen van Kaleidoscoop. Men krijgt inzicht in de methodiek van Kaleidoscoop, de verschillende fasen van het innovatieproces en handvatten voor de verschillende fasen. Ook besteedt de training aandacht aan specifieke vragen vanuit de organisatie(s).

7. Kaleidoscoop voor groep 3 en verder

Scholen die een doorgaande lijn Kaleidoscoop willen invoeren, kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Kaleidoscoop, tel. (030) 230 66 50 of e-mail infokalei@nji.nl.

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.