• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Stapprogramma's en VVE Thuis

Woordenboek Opstap(je)

Actieve leerhouding
Een kind met een actieve leerhouding is leergierig, flexibel, zelfstandig en onderzoekt graag nieuwe situaties (exploratief). Voorwaarde voor schoolsucces.

Contactmedewerkster Opstap(je)
(Para-)professional die verantwoordelijk is voor de directe begeleiding van deelneemsters aan een Opstap(je)-project.

Gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering
Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen door het bevorderen van het pedagogisch gezinsklimaat. Verwante begrippen: gezinsgericht stimuleringsprogramma, gezinsgerichte stimulering.

Moeder-kindinteractie
De manier waarop moeder en kind met elkaar omgaan.

Opstap(je)-coördinator
Professional die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van een lokaal Opstap(je)project.

Oriëntaties
Leergebieden binnen Opstap.

Ouder-kindinteractie
De manier waarop ouder en kind met elkaar omgaan.

Sensitieve responsiviteit
Het herkennen en erkennen van signalen van een kind en daar adequaat op reageren.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.