Kaleidoscoop

Mag je kinderen aansturen binnen Kaleidoscoop?

Het is een vooroordeel dat Kaleidoscoop een ongestructureerd programma is, waarin alles mag en kan. Kaleidoscoop biedt juist veel structuur door het vaste dagschema en het gebruik van dagschemakaarten. Hierdoor kunnen kinderen anticiperen op wat gaat volgen. Binnen die structuur is er veel ruimte voor eigen keuzes van kinderen en actief leren. Het dagschema laat zich ook aanpassen aan bijzondere gebeurtenissen, zoals feest vieren, uitstapjes maken of het uitvoeren van het dagschema in de buitenruimte.

Tijdens het speelwerken maken kinderen eigen keuzes voor hoeken en materialen. Tijdens het speelleren in de kleine en grote groep bepaalt de volwassene welke activiteiten en welke materialen aangeboden worden. Zo kunnen kinderen nieuwe sleutelervaringen opdoen. Het kan zijn dat je nieuw materiaal wilt introduceren, bestaand materiaal opnieuw onder de aandacht wilt brengen, kinderen nieuwe vaardigheden op wilt laten doen of wilt voortborduren op eerdere ervaringen. Hierbij kun je een koppeling maken met nieuwe woorden en taalbegrippen.

Een activiteit van de kleine of de grote groep heeft altijd een begin, midden en einde. Bij het begin introduceer je de activiteit en de materialen op een manier die de interesse van de kinderen wekt. In het midden kunnen kinderen zelf bepalen hoe ze de materialen gaan onderzoeken en gebruiken. Als volwassene speel je hierop in door aansluitend bij wat het kind laat zien, de leerervaringen te benoemen en het spel uit te breiden. Dit betekent dat je van tevoren nadenkt over sleutelervaringen die je een kind wil laten opdoen en taalbegrippen die aan bod komen. Dit pas je flexibel toe door aan te sluiten bij de interesses van de kinderen. Bij het einde rond je af door kinderen te betrekken bij elkaars werk/spel, na te praten en samen op te ruimen. Vergeet daarbij niet om de gebruikte materialen een plekje te geven in één van de Hoeken, zodat kinderen hiermee meer ervaringen op kunnen doen tijdens het speelwerken.

Door te werken met Kaleidoscoop stimuleer je de sociale omgang tussen kinderen onderling op een positieve manier. Daardoor is ingrijpen door een volwassene vrijwel niet nodig, omdat kinderen geleerd hebben hoe ze een probleem met elkaar of met materialen op kunnen lossen. De sturing vindt dus meer op een indirecte wijze plaats door het aanbieden van een beredeneerd aanbod.

Het bieden van structuur door het vaste dagschema en het aanbieden van een beredeneerd aanbod komt in alle trainingen van Kaleidoscoop aan de orde.

Vragen?

Jolyn Berns is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies