Stapprogramma's en VVE Thuis

Kun je VVE Thuis en Opstapje samen gebruiken?

Beide programma's richten zich op dezelfde doelen. Opstapje richt zich op kinderen van twee en vier jaar, en start dus eerder dan VVE Thuis, dat start als de kinderen drie jaar zijn. Daarnaast richt Opstapje zich meer expliciet op het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindinteractie. Er zijn huisbezoeken waarin ouders wordt voorgedaan op welke manier ze het beste kunnen omgaan met hun kind en ouders krijgen feedback over de interactie met hun kind. Dat gebeurt met behulp van vuistregels voor de ouder-kindinteractie. De ouders krijgen bij Opstapje een intensieve en meer op de individuele situatie gerichte begeleiding. Door de huisbezoeken is een goede transfer naar de thuissituatie mogelijk en worden eventuele gezinsproblemen gesignaleerd.

Verschillende doelgroepen

Ouders met kinderen op een kindercentrum zijn niet over één kam te scheren; hun achtergrond en opleidingsniveau is variërend. Veel, maar niet alle ouders, hebben een lage opleiding. Het maakt verder veel uit of ouders alleen basisonderwijs (of minder) hebben of enige jaren voortgezet onderwijs. VVE Thuis is geschikt voor lager opgeleide ouders, maar ouders met alleen basisschool (of minder) hebben vaak meer ondersteuning nodig dan VVE Thuis biedt. Voor deze zogenoemde 1.2-ouders kan het intensievere Opstapje worden gebruikt. Deze ouders hebben de voorbeeldfunctie en de intensieve begeleiding van Opstapje nodig.

Opstapje als toeleiding

VVE Thuis begint als kinderen 3 jaar zijn. Opstapje begint als de kinderen 2 jaar zijn en is een uitermate geschikt programma om kinderen met laagopgeleide ouders toe te leiden naar een kindercentrum met een effectief voorschools programma. In het tweede jaar van Opstapje krijgen de kinderen dan voorschoolse educatie en doen de ouders thuis Opstapje of VVE Thuis met hun kind. Een keuze is nodig.

Mogelijkheden inzet Opstapje en VVE Thuis naast elkaar

Soms worden Opstapje en VVE Thuis beiden uitgevoerd. Hieronder wordt aangegeven hoe de programma's in samenhang met elkaar kunnen worden uitgevoerd als een instelling heeft gekozen voor VVE Thuis voor de kinderen die meedoen aan voorschoolse educatie.

Geadviseerd wordt om erg laagopgeleide ouders Opstapje aan te bieden als hun kind twee jaar wordt. Hierop kan dan op verschillende manieren worden voortgebouwd:

1. Het 1e jaar Opstapje en 2e jaar VVE Thuis
Ouders die voldoende vaardig zijn om zonder intensieve steun van Opstapje te kunnen, stromen in het 2e jaar (het kind is dan 3 jaar) door naar VVE Thuis en krijgen dan geen Opstapje meer.

2. Het 1e jaar Opstapje en 2e jaar VVE Thuis met extra steun
De ouders die nog (veel) steun nodig hebben, doen in het 2e jaar (kinderen tussen drie en vier jaar) aan VVE Thuis mee, maar met daarbij extra huisbezoeken of kringbezoeken zoals bij Opstapje gebruikelijk is. De vuistregels komen in de huisbezoeken/kringbezoeken dan stap voor stap aan de orde.
Het is niet gewenst om in het tweede jaar de ouders zowel de materialen van VVE Thuis te bieden als die van Opstapje. Dit kan verwarrend zijn voor ouders. Als het zinvol is om ouders en kinderen meer activiteiten aan te reiken dan VVE Thuis biedt, kunnen extra themaboekjes VVE Thuis in worden gezet, bovenop de themaboekjes die vanuit het kindercentrum aan alle ouders van VVE Thuis worden aangeboden.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies