Stapprogramma's en VVE Thuis

Is Opstapje geschikt voor laaggeletterde ouders?

Ja, de Stapprogramma's zijn, met goede ondersteuning van een contactmedewerker, geschikt voor laaggeletterde ouders. De materialen zijn aangepast aan analfabete ouders, bijvoorbeeld door de pictogrammen en instructietekeningen.

We adviseren om ongeveer anderhalf uur uit te trekken per huisbezoek omdat deze ouders extra steun nodig hebben. Rollenspellen en simulatie zijn de meest geschikte werkvormen. Verder kunnen de ouders de voorleesboekjes vertellen aan hun kinderen. Een contactmedewerkster dient dit, met behulp van de illustraties, goed te oefenen met de ouder. Aanvullend op het vertellen door de ouder kunnen andere huisgenoten voorlezen.

Verder is 'Opgroeien en opvoeden in beeld' beschikbaar, als ondersteuning voor iedereen die gesprekken heeft met laaggeletterde ouders over opgroeien en opvoeden..

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies