Stapprogramma's en VVE Thuis

Is Opstap geschikt voor laaggeletterde ouders?

Ja, de Stap-programma's zijn met goede ondersteuning van een contactmedewerkster geschikt voor laaggeletterde ouders, waaronder analfabete ouders. De materialen zijn aangepast aan laaggeletterde ouders, bijvoorbeeld door de pictogrammen en instructietekeningen. Bij Opstap zijn bovendien alle liedjes en versjes op cd opgenomen.
We adviseren de contactmedewerkster ongeveer anderhalf uur uit te trekken voor een huisbezoek omdat deze laaggeletterde ouders extra steun nodig hebben. Het rollenspel en simulatie zijn de meest geschikte werkvormen. Verder kunnen de ouders de voorleesboekjes vertellen aan hun kinderen. Een contactmedewerkster dient dat, met behulp van de illustraties, goed te oefenen met de ouder. Als aanvulling op het vertellen door de ouder kunnen zij en andere huisgenoten voorlezen.

Verder is 'Opgroeien en opvoeden in beeld' beschikbaar, als ondersteuning voor iedereen die gesprekken heeft met laaggeletterde ouders over opgroeien en opvoeden.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies