Stapprogramma's en VVE Thuis

Hoe worden ouders geworven voor Instapje?

Nadat een Instapje-medewerkster is benoemd kan de werving beginnen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het consultatiebureau / Centrum voor Jeugd en Gezin voorziet de Instapje-medewerkster van een adressenbestand. Als dat vanwege privacyredenen niet mogelijk is kijkt het consultatiebureau samen met de Instapje-medewerkster welke ouders voor Instapje in aanmerking komen.

De jeugdverpleegkundige informeert de ouders over Instapje tijdens het spreekuur of een huisbezoek en vraagt aan de ouder of de Instapje-medewerkster op huisbezoek mag komen.

Uiteraard is het belangrijk Instapje te promoten met affiches, folders en wervingsbrieven maar het accent dient te liggen op het informeren van ouders in een persoonlijk contact.

Sleutelfiguren en/of paraprofessionals die de doelgroep goed kennen, kunnen ingeschakeld worden om gezinnen te 'lokaliseren' en te bereiken.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies