Stapprogramma's en VVE Thuis

Hoe verloopt een huisbezoek?

Een huisbezoek bestaat uit vier fasen

In de eerste 15 minuten (entree-fase) wordt bijgepraat, komt de vuistregel* van die week aan de orde en worden de week-activiteiten besproken en uitgelegd.

De eerste spelperiode (van 30 minuten) begint met het zingen van de een liedje. Daarna krijgt het kind eerst de gelegenheid om het speelgoed te ontdekken. Vervolgens wordt een activiteit voorgedaan door de Instapje-medewerkster. Hierna speelt de moeder die activiteit met haar kind.

In de laatste 15 minuten (afrondingsfase) wordt het huisbezoek samengevat en geëvalueerd en worden afspraken gemaakt voor de volgende visite.

Vuistregels

  • Kijk en luister naar je kind
  • Volg je kind
  • Moedig je kind aan
  • praat met je kind
  • Bied je kind structuur
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies