Stapprogramma's en VVE Thuis

Hoe kan Opstap samenwerken met de basisschool?

Opstap en school kunnen onder meer samenwerken bij:

  • De werving van gezinnen, bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten op school te organiseren.
  • Groepsbijeenkomsten kunnen¬†op school worden georganiseerd. De leerkracht kan daarbij als 'gastspreker' aanwezig zijn.
  • Inhoudelijk: versjes, boekjes en liedjes worden thuis in de eigen taal en in de klas in het Nederlands gelezen en gezongen.
  • Voortgangsgesprekken: enkele keren per jaar wordt de voortgang van de kinderen besproken, uiteraard alleen als de ouders daarvoor toestemming geven.
  • Specifieke activiteiten: organiseren van activiteiten voor de ouders van Opstap, zoals een spelletjesmiddag, voorleesmiddag, een tentoonstelling of een workshop.
  • Diploma-uitreiking: de leerkrachten worden uitgenodigd voor de feestelijke diploma-uitreiking aan kinderen en ouders.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies