• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Stapprogramma's en VVE Thuis

Hoe kan Opstap samenwerken met de basisschool?

Opstap en school kunnen onder meer samenwerken bij:

  • De werving van gezinnen, bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten op school te organiseren.
  • Groepsbijeenkomsten kunnen op school worden georganiseerd. De leerkracht kan daarbij als 'gastspreker' aanwezig zijn.
  • Inhoudelijk: versjes, boekjes en liedjes worden thuis in de eigen taal en in de klas in het Nederlands gelezen en gezongen.
  • Voortgangsgesprekken: enkele keren per jaar wordt de voortgang van de kinderen besproken, uiteraard alleen als de ouders daarvoor toestemming geven.
  • Specifieke activiteiten: organiseren van activiteiten voor de ouders van Opstap, zoals een spelletjesmiddag, voorleesmiddag, een tentoonstelling of een workshop.
  • Diploma-uitreiking: de leerkrachten worden uitgenodigd voor de feestelijke diploma-uitreiking aan kinderen en ouders.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.