• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Kaleidoscoop

De kracht van Kaleidoscoop

Het programma Kaleidoscoop:

 • wordt aanbevolen als één van de beste educatieve methodes op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (vve);
 • is wetenschappelijk verantwoord en verankerd;
 • is gebaseerd op de Amerikaanse methode HighScope. Vanaf 1994 is het HighScope programma onder de naam Kaleidoscoop verder ontwikkeld en aangepast aan de Nederlandse situatie.

Effectiviteit

De Erkenningscommissie Interventie heeft Kaleidoscoop erkend als theoretisch goed onderbouwd en is daarin opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies.Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland is onderzoek verricht naar de effecten van HighScope en Kaleidoscoop, met uitstekende resultaten.

Kaleidoscoop zelfbewustzijn

Implementatieonderzoek GION

GION, Groningen, 1999. ISBN 90 66 904 64 X
Het implementieonderzoek in Nederland is uitgevoerd door het GION (1999, Rijksuniversiteit Groningen). Het onderzoek richtte zich op de innovatie die Kaleidoscoop vraagt. In welke mate is die innovatie daadwerkelijk gerealiseerd en geaccepteerd door de leidsters en leerkrachten op vijf proeflocaties?
Bij de innovatie gaat het om:

 • het gebruik van nieuwe materialen
 • een nieuw curriculum
 • een nieuwe werkwijze
 • de aanwezigheid van een nieuwe, passende onderwijsvisie van de leidster en leerkracht.

Het beeld dat dit onderzoek opleverde is overwegend positief:

 • Kaleidoscoop-leidsters en -leerkrachten scoren (in vergelijking met een controlegroep) hoger op algemene aspecten van de inrichting van de leeromgeving, werkwijze en interacties.
 • Kinderen binnen Kaleidoscoop zijn relatief meer betrokken bij activiteiten in de groep en hebben meer contact en meer interacties met hun leidster of leerkracht.
 • De aanwezigheid van een tweede leidster of leerkracht op de groep wordt sterk gewaardeerd evenals de mogelijkheid om vroegtijdige problemen bij kinderen te signaleren.
 • Tussen peuterspeelzalen en groepen 1 en 2 van de basisscholen vindt overleg en afstemming over het programma plaats.

Effectonderzoek SCO-Kohnstamm Instituut

SCO-Kohnstamm Instituut, Amsterdam, 2000. ISBN 90 68 136 28 3
Het effectonderzoek naar zowel Kaleidoscoop als Piramide, uitgevoerd door het SCO-Kohnstamm Instituut (2000, Amsterdam) leidde tot de conclusie dat de programma’s Kaleidoscoop en Piramide over de hele linie hoger scoren dan de controlegroep. Dit is des te opmerkelijker omdat de onderzoekers stellen dat de beginsituatie op de experimentele locaties ongunstiger is. Relatief zitten er meer anderstalige en niet in het Nederlands aanspreekbare kinderen in de experimentele groep dan in de controlegroep.

In de laatste meting van 1999 scoort Kaleidoscoop significant hoger op alle vier de woordenschattoetsen (woordenschat DTT eigen taal en Nederlands en woordenschat Tak eigen taal en Nederlands). Ook op de toets ordenen doen de Kaleidoscoop-kinderen het beter. Tevens zijn ze emotioneel stabieler. Alle kinderen (Turks, Marokkaans, Nederlands) profiteren in gelijke mate van het programma. De resultaten worden door de onderzoekers als overwegend positief beoordeeld.

Resultaten HighScope

In de Verenigde Staten draait het HighScope programma al meer dan veertig jaar; lang genoeg om ook effecten op langere termijn te kunnen meten. De opmerkelijke resultaten van de verschillende onderzoeken duiden onmiskenbaar op minder criminaliteit, meer economische zelfstandigheid en meer verantwoordelijk en sociaal gedrag bij volwassenen die als kind aan het programma deelnamen.
In 2005 verscheen het laatste HighScope lange termijn onderzoek naar de groep kinderen die begin jaren zestig aan het HighScope Perry Preschool Project heeft deelgenomen. Deze kinderen zijn nu 40 jaar. De positieve tendens uit de eerdere onderzoeken zet zich door: de mensen die als kind een educatief programma hebben gevolgd, hebben vaker een afgeronde middelbare school opleiding, hebben ook vaker een betaalde baan en komen minder in aanraking met justitie.

Op de website van HighScope kunt u meer informatie vinden over 'The HighScope Perry Preschool Study Through Age 40'.

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.