• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Moeders Informeren Moeders (MIM)

Bekijk de cijfers

Sinds 1999 is er jaarlijks een landelijke registratie uitgevoerd. Deze registratie geeft een beeld van het bereik van Moeders Informeren Moeders (MIM ) en de verspreiding van het programma. Hieronder vindt u een overzicht van de laatste vijf registratiejaren.

Registratie Moeders Informeren Moeders

2012 2013 2014 2015 2016
Locaties 15 20 26 23 22
MIM-moeders 813 836 841 898 997
Percentage allochtone MIM-moeders 67% 67% 69% 67% 68%
Vrijwilligsters 396 385 385 415 496
Percentage vrijwilligsters met allochtone achtergrond 41% 39% 37% 39% 40%

Aantal locaties in 2016 en uitvoeringsvarianten

In 2016 boden 22 locaties MIM aan zo blijkt uit de jaarregistratie. 20 locaties boden het programma aan in CJG-verband (door een zorgorganisatie of GGD). Humanitas en een welzijnsorganisatie boden het ieder op één locatie aan.  De meeste locaties voeren een reguliere variant van MIM uit. De locaties in Ede en ’s-Hertogenbosch bieden MIM in combinatie met Home Start aan.

Leeftijd en opleidingsniveau moeders

Moeders van allerlei leeftijden en opleidingsniveaus worden geholpen met MIM.

Leeftijd Percentage deelname
jonger 20 jaar ±5%
20 - 24 jaar ±15%
25 -34 jaar ±60%
35 - 40 jaar ±15%
ouder dan 40 jaar ±5%
Opleidingsniveau Percentage
lagere opleiding  ±30%
mbo ±40%
hbo en wo ±30%
Vragen?

Klaas Kooijman is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.