• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Stapprogramma's en VVE Thuis

Aankondiging jubileum Opstap 30 jaar


Een mijlpaal: Opstap bestaat 30 jaar. Dat wordt natuurlijk gevierd. U bent van harte uitgenodigd voor het jubileum op woensdagmiddag 27 september a.s.
Opstap was het eerste programma voor gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering in Nederland. De pilots gingen september 1987 van start. Opstap kreeg voor elkaar wat tot dusver niet was gelukt. Voor het eerst wist men (laagopgeleide) ouders met een niet-Nederlandse achtergrond te bereiken met een intensief programma voor ontwikkelingsstimulering en opvoedsteun. Opstap sloeg zo aan dat al snel ook Instapje (1-2 jaar) en Opstapje (2-4 jaar) werden ontwikkeld. Vanaf 2009 aangevuld met VVE Thuis, een thematische variant met een sterke samenhang met erkende vve-programma’s.

Inmiddels hebben meer dan honderdduizend kinderen met hun ouders deelgenomen aan een of meer van de programma’s. Op dit moment doen ongeveer 10.000 gezinnen vol enthousiasme mee. De programma’s hebben aantoonbare positieve effecten en zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Wij nodigen u uit voor een feestelijke jubileumbijeenkomst op woensdag 27 september van 13.00 tot 16.30 uur. Vanaf 12.30 is inloop en na afloop een borrel. Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst. De bijeenkomst zal plaatsvinden bij het OBA Theater in Amsterdam. Deze locatie is op loopafstand van Amsterdam CS.  

De bijeenkomst bestaat uit een inhoudelijk deel, waarna een feestelijk deel volgt.

Inhoudelijk deel: lezingen door Dr. Cathy van Tuijl en Prof. Dr. Micha de Winter
Cathy van Tuijl is lector Gedrag- en Leerproblemen bij Saxion Hogeschool Enschede en docent-onderzoeker Pedagogiek, bij de Universiteit Utrecht.
Haar expertise is gericht op het optimaliseren van de omgeving (gezin en school) voor jonge risicokinderen. Daarbij heeft ze speciaal aandacht voor culturele diversiteit in opvoeding en onderwijs.
Cathy van Tuijl was verantwoordelijk  voor het onderzoek naar (het vernieuwde) Opstap.
Micha de Winter nam op 31 mei 2017 afscheid als hoogleraar Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken met de rede ‘Pedagogiek over hoop: het onmiskenbare belang van optimisme in opvoeding en onderwijs’.
Hoe kunnen we kinderen helpen de wereld hoopvol en optimistisch tegemoet te treden, terwijl ze overspoeld worden door een stortvloed van politieke ruzies, gescheld in sociale media en angstaanjagende berichten?
Hierbij wordt een koppeling gelegd naar ontwikkelingsstimulering en opvoedsteun.

Feestelijk deel: 15.00 tot 16.30 uur
Alvast een tipje van de sluier: Het langst lopende Opstap project wordt in het zonnetje gezet. Verder zullen de bekende auteurs van kinderboeken, Monique en Hans Hagen, optreden met onder meer poëzie, woordgrapjes en spelletjes.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.